Đào Tạo Huấn Luyện Viên | Phú Lâu Na | Đề tài 13: Những Ðiều Cơ Bản Xây Dựng Tổ Chức GÐPT Việt Nam

(Tài liệu nghiên cứu tu học đào tạo Huấn luyện viên Gia Ðình Phật Tử Việt Nam. Khối Nghiên Cứu Huấn Luyện GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ sưu lục) DẪN NHẬP: Cách đây hơn 80 năm, Phật giáo Việt nam đang chìm đắm trong không khí mơ hồ lẩn lộn giữa chánh tín và…

Diệu Nguyệt giới thiệu: Applications Now Open for $1.2 Million Edison Scholars Program

Applications Now Open for $1.2 Million Edison Scholars Program We’re looking for students with big dreams eager to help power the future. Edison International provides $40,000 Edison Scholars scholarships to 30 students each year living or studying in Southern California Edison’s service territory. Information on how to apply, applicant requirements and deadlines are below. You can also read…