Thích Nhất Hạnh: Chánh Ngữ

Ðặc san Hoa Ðàm, số 2, chủ đề Nghĩ Về Truyền Thông và Phật Giáo Nhóm kết tập Hoa Ðàm thực hiện, 6/2015 Chánh ngữ tức là lời nói chân chính. Đây là một phép thực tập rất quan trọng. Chúng ta biết rằng chánh tư duy cũng là một hình thức của chánh ngữ, tư duy là loại…