Tủ sách Phổ Hòa: Nghi lễ trong Gia Ðình Phật Tử Việt Nam (Sắp xuất bản tháng 12/2016)

Nghi Le Trong Gia Dinh Phat Tu COVER.jpg

Lời Thưa: Do môi trường hành hoạt, nhìn ở hiện tại lẫn tương lai, nội dung và hình thức Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cần phải cách tân. Song, để làm được điều đó, trước hết không thể không nhìn lại những giá trị văn hóa, truyền thống vốn có từ nhiều thập niên qua do bao thế hệ áo lam đảm lược và tâm huyết dày công tài bồi.

Trong bất kỳ đề án san định hay tu chính nào, nếu không khởi đi từ sự nhận chân một cách thiết tha về những giá trị cao đẹp nêu trên, tất có thể đi xa nhưng không tránh được những sai lạc đáng lo ngại, mà thực tế  nhìn chung sinh hoạt của chúng ta ở Hoa Kỳ những năm gần đây là như vậy, nhất là trong lãnh vực NGHI LỄ Gia Ðình Phật Tử.

Trước hiện trạng đó, Tủ Sách Phổ Hòa, phối hợp với Khối Nghiên Cứu-Huấn Luyện BHD/GÐPT/VN/HK, với sự hỗ trợ của các trưởng trẻ nhiệt tình tại quê nhà, phát tâm sao lục và thực hiện những tài liệu căn bản trong sinh hoạt Gia Ðình Phật Tử Việt Nam, trong mọi lãnh vực, nhằm phổ biến rộng rãi đến với tất cả anh chị em Huynh trưởng đang trách nhiệm hướng dẫn các cấp.

Trở lại như lời vào đầu, công việc này cốt khởi điểm cho tâm nguyện thủy chung, đó là làm sao có thể lưu nhuận mọi giá trị cốt lỏi của tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam nơi quốc độ Hoa Kỳ – Làm mới, nhưng không xa lạ với bản sắc.

Mong lắm thay!

 

Leave a Reply