Thông Báo: Thay Ðổi Ðịa Ðiểm Tổ Chức Ðại Hội Huynh Trưởng GÐPT Miền Quảng Ðức, 2016

Westminster, California: Loan ngại sự sinh hoạt năng động trong mấy ngày Ðại Hội GÐPT, tất yết ảnh hưởng không gian tịch tịnh Khóa Tu Học của chư vị Phật tử chùa Bát Nhã, tổ chức cùng địa điểm và thời điểm ở trụ sở chùa mới trên đường Bolsa, Santa Ana.Hôm 5 tháng 12, 2016, Hòa Thượng Thích…

Tủ sách Phổ Hòa: Nghi lễ trong Gia Ðình Phật Tử Việt Nam (Sắp xuất bản tháng 12/2016)

Lời Thưa: Do môi trường hành hoạt, nhìn ở hiện tại lẫn tương lai, nội dung và hình thức Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cần phải cách tân. Song, để làm được điều đó, trước hết không thể không nhìn lại những giá trị văn hóa, truyền thống vốn có từ nhiều…