Ban Ðại Diện Miền Khuông Việt, Hoa Kỳ phát động chương trình gây quỹ cứu trợ nạn lũ, Việt Nam.

copy-of-a2-3-4-5-hang-nghin-can-nha-lai-ngap-trong-lu-2-1478052519549

Khai triển phật sự cứu tế nạn nhân lũ lụt ở quê nhà của Ban Hướng Dẫn Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ phát động, qua thông tư 01179/HDHK/TB, 20.10.2016, suốt ba tuần liền, đại diện BHD Miền Khuông Việt – Huynh trưởng Nguyên Hồng Nguyễn Tấn Phúc cùng các trưởng Quảng Tài, Quảng Bình, đã ra sức vận động lạc quyên tại Miền nêu trên, đồng thời phối hợp với anh chị em nghệ sĩ Việt Nam, MC Việt Thảo, tổ chức một đêm ca nhạc gây quỹ từ thiện, chủ đề “Thương Về Miền Trung”. Tổng số tiền thu được lên đến  $23,137.US. Sau khi thanh toán các khoản chi dụng cần thiết cho việc tổ chức đêm văn nghệ ngày là ($6,514.US), số thu còn lại là: $16,623.US (Mười sáu ngàn, sáu trăm hai mươi ba.US).

Ban Tổ Chức đã trao số tiền này đến  tận tay Hòa Thượng Thích Nguyên An, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Miền Khuông Việt. Hòa Thượng hứa khả thay mặt Giáo Hội nhận và sẽ cùng phái đoàn Giáo Hội Liên Châu về đến tận nơi để cứu trợ đồng bào ba tỉnh Miền Trung.

Thông tin trên, đã được trưởng Nguyên Hồng gởi về Ba Hướng Dẫn qua văn thư trình ngày 1 tháng Mười Một, 2016.

Ðây là một phật sự ý nghĩa với thành tựu không nhỏ, đem lại niềm hoan hỷ không riêng đối với anh chị em lam viên tại địa phương, mà còn cho cả tập thể lam viên bốn phương.

Sen Trắng xin ngã nón chào thân ái đến trưởng Nguyên Hồng, Quảng Tài, Quảng Bình cùng tất cả anh chị trưởng, đoàn sinh Miền Khuông Việt.

 

Leave a Reply