Diệu Ngọc Cao Ngọc Ðiệp*: GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ thiết lễ Cầu Quốc Thái – Dân An và Chúc An cho đồng bào nạn nhân lũ lụt Miền Trung, Việt Nam

LỜI THƯA: Song song việc phát động chương trình gây quỹ cứu trợ thực tiễn, một buổi lễ Cầu An do BHD/GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ  sẽ  được tổ chức tại Chùa Liên Hoa (9561 Bixby Ave, Garden Grove, CA 92841), dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Chơn Thành, lúc 3:00 chiều Chủ Nhật, ngày 23 tháng Mười, 2016. Rất mong quý Quý  đồng hương Phật tử, quý Anh Chị cựu Lam Viên, quý Mạnh thường quân, thân hữu và quý Bác Gia Trưởng, anh chị Liên Ðoàn Trưởng, Ban Huynh Trưởng và đoàn sinh các ngành Thanh, Thiếu và Oanh Vũ tại hàng cùng vân tập tại địa điểm và thời gian nói trên, dâng nén tâm hương cầu Quốc Thái-Dân An, cũng như thiết lễ chúc an cho nạn nhân lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam…

* Phó trưởng ban Truyền Thống Xã Hội BHD/GÐPTVN/HK; kiêm Phó Truyền Thống Xã Hội BHD Miền Quảng Ðức

cau-an

 

Leave a Reply