Sen Trắng: Mừng 5 năm, ngày thành lập GÐPT Chánh Trí, Miền Quảng Ðức

Quảng Pháp – Santa Ana, CA: Ðầu Thu, đất trời còn níu lại chút oai Hạ, nắng hanh sân chùa và chút gió hiu hiu đủ làm bay những tà áo Lam hiền hòa. Ðâu đó giòn tan điệu hát câu chào, mừng đón Sinh Nhật năm thứ năm, Gia Ðình Phật Tử Chánh Trí.

Ðây là Anh, là Chị, Là Em. 5 năm vắng dài, ở đất này những hạt Bồ đề gieo xuống có tốt tươi phải nhờ những duyên lành và người năng dụng công. Nắng gió là thử thách, chăm chỉ tưới bón ắt có ngày giờ hôm nay ta vui say trong tay, dìu nhau vững tiến trên đường Ðạo.

Hôm nay, ngày 2 tháng Mười, 2016, đông đảo anh chị em Huynh trưởng trong Miền Quảng Ðức và phụ huynh đoàn sinh đã có mặt cùng vui và chúc mừng Sinh Nhật với đơn vị Chánh Trí, dưới sự chứng minh của thượng tọa Phó trụ trì và nhị vị Sư Cô Cố Vấn Giáo Hạnh. Phóng viên Sen Trắng đã ghi lại những hình ảnh linh động để giới thiệu cùng lam viên bốn phương, vui chung với gia đình Chánh Trí nhân ngày kỷ niệm trọng đại này.

Leave a Reply