Hoàng Ngọc-Tuấn: Câu Chuyện Tuyệt Vời: Yusra Mardini, 18 Tuổi, Một Người Syria Tị Nạn Dũng Cảm Vừa Trở Thành Một Lực Sĩ Olympic Tại Rio 2016.

Câu Chuyện Tuyệt Vời: Yusra Mardini, 18 Tuổi, Một Người Syria Tị Nạn Dũng Cảm Vừa Trở Thành Một Lực Sĩ Olympic Tại Rio 2016. Tháng 8/2015, hai chị em Mardini đi tị nạn, và khi chiếc bè bị hỏng máy trên Địa Trung Hải, hai chị em Mardini đã nhảy xuống biển, không phải để…