Chúc Mừng: Chu Niên thứ 23, GÐPT Chánh Tâm, Hayward, CA.

Happy_birthday_cake-8

Ðược biết hôm nay là ngày GÐPT Chánh Tâm, Hayward, California, mừng Chu Niên lần thứ 23.

Toàn thể Lam Viên Hoa Kỳ kính vấn an Chư Tôn Cố Vấn Giáo Hạnh; kính mừng Bác Gia Trưởng; cùng thân ái chúc mừng Ban Huynh Trưởng và tất cả Ðoàn sinh GÐPT Chánh Tâm một ngày Chu Niên “hân hoan, anh em bên nhau, tình lam ngất say… A ha niềm vui bao la”.

VỀ DỰ CHU NIÊN
Nhạc và lời: Trần Ngọc Dần

Leave a Reply