Quang Ngộ Ðào Duy Hữu: THÔNG TƯ: Về việc Đại Hội Hải Ngoại và Thế Giới

IMG_5804

Huynh trưởng Quang Ngộ Ðào Duy Hữu,
Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

(ảnh: Sen Trắng US)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT – HOA KỲ
 GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HẢI NGOẠI
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
VPTT: 5555 MARICOPA ST, TORRANCE, CA 90503
TEL: 310.634.6503 – FAX 310 540-8161 – email: vpttbhdhk@yahoo.com
Số: 01177/HDHK/TB

THÔNG TƯ

Về việc Đại Hội Hải Ngoại và Thế Giới Đại

Hội lần thứ VI của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hải Ngoại và Đại Hội lần thứ IV của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới sẽ được tổ chức tại Bangkok Thailand từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2016. (Những văn bản và tài liệu có liên quan đến hai Đại Hội, Văn Phòng Thường Trực Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ đã chuyển đến quý Thành viên và quý Ban.)

Trong tinh thần tham dự và yểm trợ hai Đại Hội, Ban Hướng Hoa Kỳ sẽ:

a. Thành lập phái đoàn tham dự
Ban Hướng Dẫn kính yêu cầu quý Huynh trưởng, Cựu Huynh trưởng ghi danh tham dự. Số lượng Đại biểu chính thức quy định cho Ban Hưóng Dẫn Hoa Kỳ là 15 và 3 Đại biểu dự khuyết, ngoài ra chúng ta có thể tham dự với tư cách dự thính.

Ghi danh: Kính mong quý Huynh trưởng cấp Dũng, cấp Tấn và quý Huynh trưởng Thành viên Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ, quý Ban Hướng Dẫn Miền và quý Cựu Huynh trưởng nhanh chóng điền phiếu ghi danh tham dự Đại Hội gởi về Văn Phòng Thường Trực Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ qua email: vpttbhdhk@yahoo.com từ nay cho đến cuối ngày 2 tháng 8 năm 2016. (Phiếu ghi danh đính kèm)

b. Yểm trợ Đại Hội:
Theo tinh thần cuộc họp ngày 20.7.2016 chúng ta đã đồng ý mỗi Huynh trưởng hiện đang sinh hoạt từ trung ương đến đơn vị yểm trợ cho việc tổ chức Đại Hội Hải Ngoại và Thế Giới 25 dollars trở lên. Kính yêu cầu quý Ban Hướng Dẫn Miền thu nhận và gởi về Huynh trưởng Tổng Thủ Quỹ Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ trước ngày 1 tháng 9 năm 2016. Check hay Money Order xin ghi: GĐPT Hoa Kỳ, memo: Đại Hội HN&TG 2016 và gởi về: PHẠM THANH TRÚC. Địa chỉ: 4420 Clymer Ct, Charlotte, NC 28269. Email: tpham_dlam@yahoo.com Bốn năm một lần chúng ta mới có cơ hội tham dự và yểm trợ Đại Hội Hải Ngoại và Thế Giới. Kính mong quý Huynh trưởng tạo thuận duyên ghi danh tham dự và tích cực yểm trợ. Kính chào Tinh tấn.

Phật lịch 2560 California
ngày 24 tháng 7 năm 2016

Trưởng ban
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
(Ðóng dấu và ký tên)

NƠI NHẬN:
– Thành viên BHD Hoa Kỳ
– Quý Ban Hướng Dẫn Miền
“Để thi hành”
BẢN SAO KÍNH GỞI:
– Hòa Thượng Tổng Vụ Trưởng TVTN
– Ban Hướng Dẫn Hải Ngoại 
– Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ
“Để kính trình”
HỒ SƠ: Lưu chiếu

Microsoft Word - TG DH4 PGhiDanh BMicrosoft Word - TG DH4 PGhiDanh B1

Leave a Reply