Thông Báo Về Chi Phí Đại Hội GÐPT Thế Giới Và Hải Ngoại (Khách Sạn Và Phi Trường)

IMG_8885

Chi Phí Tham Dự Đại Hội Của Đại Biểu

CHI PHÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐH HẢI NGOẠI và KẾT KHÓA VẠN HẠNH 2 HẢI NGOẠI, 2 ngày, 10-11/10/2016: (Trưa ngày 10 đến trưa ngày 12/10/2016)

ĐẠI BIỂU (Chính Thức – Dự Khuyết – Dự Thính)

CHI PHÍ SINH HOẠT:
Cho mỗi NGƯỜI / 01 NGÀY: 1,400 Baht = $41.18 USD
02 ngày: $2,800 Bath = $82.36 USD
(Tỷ giá giữa Baht và USD có thể thay đổi .Tỷ giá bình quân:1 USD = 34 Baht)

Bao gồm:

PHÒNG NGỦ: (Deluxe room) – (2 người 1 phòng) –  ($600 Bath) – Air conditioning – TV – Telephone Refrigerator – Bath tub – Tea / Coffee
PHÒNG HỘI (Ratchada 2) + 2 coffee break (Chung với Ăn 3 bữa)
ĂN SÁNG, ĂN TRƯA, ĂN CHIỀU (Vegetarian food)($800 Bath)

  • Phòng Nghi Lễ: $4000 Bath: 60 = 66.6 Bath / người = $1.96USD
  • Đại Hội Phí: $20

TỒNG PHÍ 2 ngày Đại Hội là $105 USD 

*

CHI PHÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐH THẾ GIỚI
4 ngày, 12-13-14-15 /10/2016 – (Trưa ngày 12 đến trưa ngày 16/10/2016)

CHI PHÍ SINH HOẠT:
Cho mỗi NGƯỜI / 01 NGÀY: 1,400 Baht = $41.18 USD
04 ngày: $5,600 Bath = $164.72 USD
(Tỷ giá giữa Baht và USD có thể thay đổi .Tỷ giá bình quân:1 USD = 34 Baht .)

Bao gồm:

PHÒNG NGỦ: (Deluxe room) (2 người 1 phòng) ($600 Bath) – Air conditioning – TV – Telephone Refrigerator – Bath tub – Tea / Coffee.
PHÒNG HỘI (Ratchada 1) + 2 coffee break (Chung với Ăn 3 bữa.
ĂN SÁNG, ĂN TRƯA, ĂN CHIỀU (Vegetarian food)($800 Bath)

  • Phòng Nghi Lễ: Dùng trong 3 ngày 13,14,15. mỗi ngày trung bình 6 giờ: 6 x 3 x 1000 bath = 18,000 Bath: 120 = 150 Bath = $4.41 USD
  • Đại Hội Phí: $40 USD +
  • Chi phí Tham quan: $20 USD

TỒNG PHÍ 4 ngày Đại Hội là $217 USD
(Nếu KHÔNG tham quan thì trừ $20 USD)

*

CHI PHÍ ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐH THẾ GIỚI
VÀ ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI VÀ LỄ KẾT KHÓA TRẠI VH2 HN
6 ngày, 10-11-12-13-14-15 /10/2016 – (Trưa ngày 10 đến trưa ngày 16/10/2016)

TỔNG PHÍ 6 NGÀY tham dự ĐẠI HỘI THẾ GIỚI và ĐẠI HỘI HẢI NGOẠI + LỄ KẾT KHÓA TRẠI VH2HN (Chi phí tham quan: $20 USD)

$105 USD + 217 USD = $322 USD

CHI PHÍ THAM DỰ cho THÂN NHÂN và TRẺ EM tháp tùng

a) Người lớn: Dựa theo Đơn Ghi Danh đóng tiền 1 ngày tham dự: Ăn 3 buổi + Phòng ngủ: $1,400 bath / ngày

b) Trẻ em 12 trở lên: Tính như người lớn; Trẻ em từ 4- 12 tuổi (thêm giường: 600 bath / 1 giường/ 1 phòng) + 400 bath cho thức ăn; Trẻ em từ 1-4 tuổi: ngủ chung cha mẹ ; Miển phí

*

CHI PHÍ CÁC NGÀY TRƯỚC VÀ SAU ĐẠI HỘI

Tất cả các Đại Biểu và thân nhân tham dự Đại Hội muốn lưu trú cũng như ăn uống tại Khách sạn những ngày TRƯỚC hay SAU Đại Hội, nếu cần Ban Tổ chức giúp đở: XIN GHI DANH ĐĂNG KÝ TRƯỚC THỜI GIAN LƯU TRÚ cũng như các BUỔI ĂN UỐNG tại KHÁCH SẠN. SỐ TIỀN CHI PHÍ này sẽ thanh toán cho THỦ QUỸ BAN TỔ CHỨC trong thời gian ĐẠI HỘI (trể nhất là NGÀY CUỐI ĐẠI HỘI , ngày 15/10/2012) .

CHI PHÍ cho 1 người / 1 ngày đêm
(Tỷ giá giữa Bath và US Dollar có thể thay đổi . Bình quân: 1 USD = 34 Baht)

Phòng ngủ + Ăn sáng (2 người / phòng) = 600 Baht = $17.65 USD
(Phòng ngủ cho 2 người . Giá 1200 Baht / 2 người / 1 ngày đêm)

*

THỂ THỨC ĐÓNG GÓP CHI PHÍ CHO BAN TỔ CHỨC

Các Đại Biểu gởi Chi phiếu về BHD các Châu / Quốc Gia, (cho Đại Biểu tại Hải Ngoại) kèm theo với Phiếu Ghi Danh, khi được BHD Các Châu và Quốc Gia đề cử tham dự.

BHD Các Châu và Quốc Gia Hải NGoại sẽ đúc kết, gởi Phiếu Ghi Danh về

Thư Kỳ Khối Đời sống BTC ĐH/TG – HN 2016:
Htr THIỆN HÒA Phùng Thị Thái Hiền
E Mail: thienhoaptth@gmail.com

** Lưu ý PHẢI gởi hình (soft copy. đội mủ cho nam) gởi kèm theo Phiếu Ghi danh và gởi Tiền theo từng Phái Đoàn về cho

Phó Thủ Quỹ BTC Đại Hội, theo Địa chỉ sau:
Htr. THIỆN QUÝ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
E Mail: thienquyntan@gmail.com

Yêu cầu BHD các Châu và Quốc Gia, gởi Phiếu Ghi Danh về BTC và Tiền Chi Phí
về Htr. Thủ Quỹ trước ngày 5/8/2016

THỜI GIAN ĐẠI HỘI:
Từ 12:00 pm, ngày Thứ hai 10/10/2012 đến 12:00 pm ngày Chù Nhật 16/10/2012.
Những ngày TRƯỚC và SAU đuợc tính như sau:

Check In and Out:
Lưu Trú:
Từ 11:00 am đến 11:00 am ngày sau. Bao gồm ăn sáng lúc 7:00 am

*

THAM QUAN:
Đại hội sẽ tổ chức tham quan các thắng cảnh tại Bangkok trong ngày Chủ Nhật 16/10/2012, từ 8:00 am đến 16:00 pm (và các cửa hàng bán đồ lưu niệm nếu có thì giờ sau đó).
Chi phí tham quan và Ăn trưa nhẹ là: $20 USD / người
Các Đại biểu cần ở lại thêm đêm 16/10/2016

Chỉ ở lại Khách Sạn buổi tối và hôm sau có thể ra phi trường sau khi ăn sáng . (Tính thêm chi phí cư trú 1 đêm không ăn trưa và chiều)

Ban Tổ chức sẽ thông báo Địa điểm và Lộ trình tham quan

*

Tên PHI TRƯỜNG ĐỀN TẠI BANGKOK , THÁI LAN:
SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT
(Xem Bản đồ tại: http://www.bangkokairportonline .com)

Tên KHÁCH SẠN tổ chức ĐẠI HỘI THẾ GIỚI- HẢI NGOẠI
RATCHADA CITY HOTEL
1,3,5,7,9 SOONTORNSIRI, PRACHARAJBUMPHEN RD
HUAYKWANG BANKOK, 10320 THAILAND
Tel: (662) 275-0088

Leave a Reply