Vài Nét Về Bồ Tát Viên Lạc Phạm Gia Bình

Bồ Tát Tại Gia Viên Lạc Phạm Gia Bình (Tranh sơn dầu của Hs Nguyên Hạnh Trần Quang Phước). Ghi chú: Sau buổi tổ chức lễ Truy Niệm đông đảo đoàn viên GÐPT và đồng hương Phật Tử tại khuôn viên Chợ Á Ðông, Little Sàigòn ngày nay, Htr Nguyên Siêu Trương Phán có đêm…