Ven. Thích Như Điển | Hoa Đàm dịch Anh: Education In Present Time For Overseas Vietnamese Youth


Since the day man appeared on this earth, under some form, by natural instinct, he or she has conducted his or her living in two identifiable manifestations, spiritual and material. Though this life could be viewed differently by a philosopher, by a the-o-lo-gist, and this one must differ from a politician’s, a psychoanalyst’s etc. Anyway,…

Thích Như Điển: Bài Pháp thoại tại Chùa Beeh Low See, Singapore, và Mahakaruna Buddhist Center-Vihara Mahavira Graha Medan tại Indonesia, 28.03.2021


Chùa Beeh Low See, Singapore | Ảnh: Internet Kính bạch chư Tôn Trưởng lão, Cùng toàn thể Quý Thiện nam tín nữ, Hôm nay, một lần nữa tôi lại có nhân duyên đến với Quý vị qua chương trình online nầy do Master Hui Siong đề nghị. Ngài là Phó Chủ tịch Hội đồng Tăng-già…

Bhikhhu Thích Nguyên Tạng: Trong Cây Có Hoa Trong Đá Có Lửa | Within a tree, there is a flower, Within a rock, there is a flame


Translated into English by: Dr Tâm Tịnh, Hoa Chí & Hoa Nghiêm Hòa Thượng Thích Như Điển | Ảnh: Quảng Pháp Kính Dâng Hòa Thượng Thích Như Điển nhân dịp mừng thọ 70 tuổi của Ngài và kỷ niệm 40 năm khai sơn Chùa Viên Giác tại Đức Quốc | Dedication for Most Venerable Thich…

Thích Như Điển: Tương Lai | Viết cho Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Âu Châu nhân kỷ niệm lần thứ 20


Hòa thượng Thích Như Điển sinh ngày 28 tháng 6 năm 1949, xã Xuyên Mỹ, quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Hòa Thượng là một người học rộng, biết nhiều ngôn ngữ, cho đến nay đã sáng tác khoảng 33 tác phẩm và dịch phẩm từ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hán và…