Giỗ Hòa thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

Sen Trắng – Trong một thông báo của Chùa Phổ Ðà được phổ biến rộng rãi trên Facebook, được biết Chủ Nhật, ngày 15 tháng Mười, 2017 sắp tới là ngày tổ chức Giỗ Hòa Thượng Thích Mãn Giác, nguyên Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ; Viện chủ Chùa Việt Nam, Los Angeles;…