Nguyên Tường: Từ Thông điệp Ý Thức Về Nguồn 1971 đến Tuyên Cáo II 1993 của GHPGVNTN

  Lược trích từ “TIỂU LUẬN VỀ ĐẠO PHẬT VÀ MẠCH SỐNG CỦA DÂN TỘC” Như các bạn đã biết, đạo Phật là con đường làm Phật trên nguyên tắc thực hiện “chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý” để “tùy duyên nhi bất biến” vận dụng Từ Bi, Trí Tuệ, Hùng Lực “Thượng cầu Phật…

Thích Huyền Quang: Giáo Từ đại hội Huynh trưởng GĐPT Việt Nam kỳ VII, 1970

– Kính thưa ông Phó Tỉnh Trưởng, đại diện ông Tỉnh Trưởng. – Kính thưa quý vị quan khách, – Cùng toàn thể anh chị em H.Tr trong GĐPT toàn Quốc. Kính thưa quý vị, Thay mặt Thượng Tọa Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, lời đầu tiên là chúng tôi cầu chúc Đại Hội thành…

Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Cội Tùng Ngả Bóng

Chốn Tòng Lâm Phật Giáo Việt Nam vừa chứng kiến cảnh trạng bi thiết vì một cội tùng cửu thập tuế đã ngả bóng về Tây: Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN, nhập niết bàn! Một vị cao tăng nhập niết bàn, tất không phải là điều bi lụy,…

Thích Thiện Hạnh (1931-2021): Thông Bạch v/v Tạm Ngưng Tuyệt Thực | 2003

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG THÔNG BẠCH V/v tạm ngưng tuyệt thực Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. Chư tôn Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Nam…