Sen Trắng: Những mùa Xuân vắng Mẹ!

LỜI THƯA của SEN TRẮNG: Hầu như những bài thơ về Mẹ, bài nào cũng chan chứa, hay! Ngày Xuân bắt gặp mấy tứ thơ về Mẹ của bằng hữu thi nhân, như thể buổi sớm tinh sương nhìn thấy đóa mai vàng vừa khai nụ. Vũ trụ hữu tình, không gian khắp chốn tưởng…