VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Bi Mẫn và Từ Ái – Giá trị chung giữa Hồi Giáo và Phật Giáo


Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đến căn phòng trong Dinh thự của Ngài đã được sắp xếp để Ngài tham gia vào cuộc trò chuyện liên kết truyền hình với mọi người trên khắp thế giới. Ngài nhìn lướt qua những khuôn mặt của những…