Larry Ward: Our Racism is a Crying Baby


Larry Ward Interviews Sister Chau Nghiem June 20, 2004 at the New Hamlet, Plum Village Sr. Chau Nghiem, Adomment with Jewels (Photo: Robert Sorrell) Sr. Chau Nghiem, can you give us a glimpse into what it was like being a person of African American and European American descent, prior to coming to Buddhist practice and…

Làng Mai: Giải thưởng Hoà bình Luxembourg được trao cho Thiền Sư Thích Nhất Hạnh


Quỹ Hòa bình Schengen và Diễn đàn Hòa bình Thế giới đã đề nghị được trao giải thưởng Hoà bình Luxembourg năm 2019 cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Thầy Pháp Hữu, trụ trì chùa Pháp Vân, xóm Thượng, Làng Mai Pháp đã được tăng thân cử làm đại diện cho Sư Ông tới Luxembourg…

Thông điệp Phật giáo về biến đổi khí hậu


Mười lăm nhà lãnh đạo Phật Giáo có uy tín trên thế giới, trong đó có Đức Đạt-lai Lạt-ma và Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã cùng ký vào một thông điệp lịch sử kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị đi đến một thỏa thuận hiệu quả về biến đổi khí hậu tại…