Phát trực tiếp: Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đối thoại với Greta Thunberg và các nhà Khoa học Hàng đầu


Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ tham gia cuộc trò chuyện về “Cuộc khủng hoảng của Vòng lặp Phản hồi Khí hậu” với Greta Thunberg (nhà hoạt động môi trường), William Moomaw (tác giả chính về các báo cáo của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu / IPCC, và người đồng nhận…