Đức Đạt Lai Lạt Ma: Xưng tán Duyên Khởi – Ngày đầu tiên | In Praise of Dependent Arising – First Day

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Ngay sau khi Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma quang lâm vào phòng – nơi Ngài tham gia vào cuộc trò chuyện trực tuyến ngày hôm nay, Chư Tăng ở Đài Loan đã bắt đầu tụng ‘Bát Nhã Tâm Kinh’ bằng tiếng Trung Quốc. Sau thời tụng Kinh…