Quảng Pháp: Tưởng Niệm Chư Thầy Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN: Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1921-1978) và Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006)

Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh (1921-1978), Quyền Viện Trưởng Viện Hóa Đạo; Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, GHPGVNTN “Chúng tôi một tấc sắt cũng không có trong tay còn các ông thì có tất cả (quân đội, súng đạn và nhà tù…). Nhưng chúng tôi thuộc bài học lịch sử.” Đó là…