Lee Crokett | Huệ Cảnh phỏng dịch: Cuộc Sống Của Một Nhà Sư Thời Hiện Đại | The Life of a Modern Zen Monk

Phàm, nhiều người khi nghe đến từ “nhà sư”, một hình ảnh khuôn mẫu xuất hiện trong tâm trí là một vị cạo đầu, tách biệt đời sống thế tục trong một ngôi chùa hẻo lánh, sống đời dung dị không tài sản và không được hưởng thụ. Một cuộc sống yên ả bắt đầu…