Phật Pháp Bốn Cấp: Bậc Sơ Thiện

(CHƯƠNG TRÌNH CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ) BIÊN TẬP: THÍCH MINH CHÂU, THÍCH THIÊN ÂN, THÍCH ĐỨC TÂM, THÍCH CHƠN TRÍ B – BẬC SƠ THIỆN 1- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT THÍCH CA TỪ XUẤT GIA ĐẾN NHẬP DIỆT. 2- BIẾT SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ QUÁN THẾ ÂM. 3- BIẾT…

John Negru | Independent Scholar, Publisher at Sumeru Books: New Paths in Teaching Buddhist Studies: Conference Report

SESSION 3: COMPLICATING MEDITATION IN THE CLASSROOM Context “New Paths in Teaching Buddhist Studies” was a conference at the University of Toronto, Robert H.N. Ho Centre for Buddhist Studies, in February 2020, organized by Dr. Frances Garrett, Dr. Sarah Richardson, and Dr. Betsy Moss. The focus of the conference was on pedagogical challenges and techniques,…

Jisi Fu & Jing Le | Fudan University, East China Normal University: “Reimagining East Asian Buddhism Wuyue Foundations of Song Dynasty Buddhism and Beyond” A Talk by Professor Albert Welter

Figure 1. Photo by Jing Le. Reprinted with permission On September 20, 2018, Professor Albert Welter from the University of Arizona delivered a talk Reimagining East Asian Buddhism: Wuyue Founda- tions of Song Dynasty Buddhism and Beyond to students and faculty mem- bers at the University of British Columbia. Professor Welter specializes in Chinese Buddhism.…