Thích Thiện Hạnh (1931-2021): Thông Bạch v/v Tạm Ngưng Tuyệt Thực | 2003

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG

THÔNG BẠCH

V/v tạm ngưng tuyệt thực

Kính gửi:
Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN.
Chư tôn Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức!
Kính thưa liệt quý vị!

Qua đơn phản kháng, đề ngày 15 tháng 10 năm 2003 gửi Bí Thư Tỉnh Uỷ tỉnh Thừa Thiên Huế, và các ban ngành trực thuộc. Tôi đã bắt đầu cuộc tuyệt thực (19/10/03) để phản kháng chính quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp thô bạo đối với GHPGVNTN, đối xử bất nhẫn với hai bậc Cao tăng thạc đức của GHPGVNTN, tuỳ tiện quản chế phi luật pháp đối với các vị Cao tăng, thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện của Giáo hội nầy.

Trong thời gian tuyệt thực mới vài ba ngày, nhiều tấm lòng ưu ái, thương kính và tỏ ra lo lắng cho sinh mạng của tôi đến từ nhiều nơi, nhằm biểu lộ sự theo dõi, thăm hỏi, tán thán và khuyên can tôi ngưng tuyệt thực:

Văn thư của Ban chỉ đạo VHĐ đề ngày 24/10/03, do TT. Phó Viện Trưởng, Thích Tuệ Sỹ ký;
Chư tôn Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại Đức trong Ban điều hành và các thành viên Tăng Đoàn Phật giáo TT-Huế;
Ban giáo thọ và toàn thể sinh viên tăng, học sinh tăng của các Phật Học Viện: Sơ đẳng (chùa Phước Thành), Trung đẳng (chùa Thuyền Lâm) và Cao đẳng (Tổ đình Từ Hiếu);
Thượng Tọa Thích Hải Tạng, Chùa Long An, Quảng Trị;
Đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT TT – Huế;
Đại diện các trung tâm tu học tại các chùa: Từ Hiếu, Thuyền Lâm, Phước Thành, Phước Duyên và Chúng Đà La Ni,

Và đặc biệt, sáng ngày 28/10/2003, Đức Tăng Thống đệ tứ Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đã liên lạc bằng điêïn thoại với chư Tăng TT-Huế tại Tổ đình Từ Hiếu. Ngài dạy tôi hãy ngưng việc tuyệt thực, cần bảo trọng sức khoẻ, vì Phật sự còn dài.

Từ những lý do trên, tôi quyết định tạm ngưng tuyệt thực kể từ 17 giờ ngày 28/10/2003.

Trong thời gian tuyệt thực, tôi đã có dịp tĩnh tâm suy nghĩ, và thấy thật tủi nhục cho Phật Giáo Việt Nam hiện nay. Cho nên tôi đã cố gắng ghi lại và đúc kết, đưa ra Thông bạch gồm 8 điểm dưới đây:

  1. Việc chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã đàn áp tinh vi GHPGVNTN suốt 22 năm qua và hiện đang tiếp tục gia tăng đàn áp GHPGVNTN trong thời gian từ ngày 8/10/2003 đến nay, đó là một hành động thô bạo, chà đạp nhân phẩm, vi phạm tự do tín ngưỡng tại điều 18 công ước quốc tế, mà chính quyền Viêït Nam đã bàn giao ký kết năm 1982, vi phạm điều 70 Hiến Pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đồng thời vi phạm điều 1 chương I Nghị Định 26CP, do Thủ Tướng Phan Văn Khải ký ngày 19/04/1999.
  1. Chính quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do hoàn toàn cho hai vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN: Đức Tăng Thống GHPGVNTN Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Hoà Thượng Thích Quảng Độ, và các vị cao tăng thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện. Vì các Ngài chỉ hành đạo đúng như luật pháp Việt Nam quy định, mà không hề có hành vi chống đối Nhà nước, vi phạm luật pháp quốc gia.
  1. Tại Việt Nam, tín đồ theo đạo Phật chiếm 85% dân số cả nước. Cho nên việc của Phật giáo hãy để cho các bậc Cao tăng lãnh đạo Phật giáo có điều kiện tự bàn bạc giải quyết với nhau theo tinh thần truyền thống và Giới luật Phật Giáo. Chính quyền không nên can thiệp vào nội bộ Phật Giáo, cũng không nên phân biệt đối xử giữa Giáo Hội nầy với Giáo Hội kia, giữa vị giáo phẩm nầy với vị giáo phẩm nọ.
  1. Chấm dứt luận điệu vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ, nói năng không đúng sự thật, vô căn cứ, thiếu văn hóa, hoặc bằng thư nặc danh, hoặc bằng miệng, rỉ tai,… đối với hai vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN và các vị Cao tăng thành viên Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. Chính quyền cũng không nên nâng cao quan điểm của mình để kết tội người khác theo cảm tính, thiếu cơ sở xác thật.
  1. Cán bộ thi hành luật pháp tùy tiện, không có kỷ cương, thiếu tôn ti, trật tự. Cấp trên nói xuôi, lớp dưới làm ngược, hậu quả mang đến cho dân lành vô tội, lao lý tù đày. Điển hình là vụ tập kích GHPGVNTN từ hôm mồng 8/10/2003 đến nay.
  1. Mọi giá trị tinh thần đạo đức văn hoá của PGVN đang bị chính quyền Cộng Sản Việt Nam biến chế, pha trộn, đồng hóa, biến Phật Giáo Việt Nam thành một tổ chức chính trị, nhằm làm công cụ phục vụ Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  1. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất phải sớm được phục hoạt. Vì đó là nguyện vọng chính đáng của tuyệt đại đa số quần chúng Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.
  1. Tôi kêu gọi toàn thể Tăng Ni trẻ, là rường cột tương lai của đạo pháp và dân tộc, không phân biệt đang sinh hoạt trong bất cứ Giáo Hội nào, hãy là những Bồ Tát vô úy, “Bồ Tát tùng địa dũng xuất”, mạnh dạn chấp hai tay bất bạo động, im lặng sấm sét, đứng sau lưng hai vị Cao tăng lãnh đạo tối cao GHPGVNTN: Đức Tăng Thống đệ tứ Hoà Thượng Thích Huyền Quang, Ngài Viện trưởng Viện Hóa Đạo Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và chư vị Cao tăng trong Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN, cùng nhau siết chặt đôi tay đòi hỏi chính quyền Cộng Sản Việt Nam trả lại quyền tự quyết cho Phật giáo Việt Nam, trước mắt là sự sinh hoạt bình thường của GHPGVNTN.

Nhân đây, con kính xin đê đầu đảnh lễ Đức Tăng Thống đệ tứ GHPGVNTN – Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang và xin phủ phục phụng mệnh giáo chỉ của Ngài.

Đồng thời tôi thành kính biết ơn: * Ban chỉ đạo VHĐ GHPGVNTN, * Ban điều hành và các thành viên Tăng Đoàn Phật Giáo TT-Huế, * Ban giáo thọ và sinh viên tăng, học sinh tăng của 3 PHV, * Chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Phật tử các giới trong và ngoài nước, * Đại diện BHD GĐPT TT-Huế, * Đại diện các trung tâm tu học tại các chùa Từ Hiếu, Phước Duyên, Thuyền Lâm, Phước Thành Và Chúng Đà– La- Ni, đã trực tiếp hoặc gián tiếp thăm hỏi chia xẻ, và yểm trợ cho bản nguyện phục vụ chánh pháp của tôi.

Tôi cũng xin được cám ơn Phòng Thông Tin Báo Chí Phật Giáo Quốc Tế tại Paris, các đài phát thanh, các thông tấn xã, các mạng lưới điện toán trên toàn cầu, các nhà hoạt động theo lương thức, tiêu biểu cho xu hướng loài người tiến bộ đang quan tâm đến hiện tình tôn giáo tại Việt Nam đã hỗ trợ cho tôi trong công cuộc bảo vệ chánh pháp hiện nay.

Nguyện cầu chư Phật, chư Tổ, Hộ Pháp Thiện Thần hộ trì chúng ta sớm hoàn thành đại nguyện.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Làm tại chùa Báo Quốc – Huế
2547, Ngày 28/10/2003

Tỷ Kheo Thích Thiện Hạnh
Chánh thư ký Viện Tăng Thống GHPGVNTN

________________________________

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu

Vài dòng nêu lại sự kiện trong cùng thời điểm.
– Ngày 15.10.2003, HT Thích Thiện Hạnh gửi đơn phản kháng để phản đối lệnh quản chế bằng miệng (không được đi ra khỏi chùa Báo Quốc; nếu đi phải báo cáo cho thầy chủ hộ). Thông báo đến ngày 18.10 nếu không nhận được trả lời thỏa đáng sẽ tuyệt thực.
– Ngày 19.10.2003, HT Thiện Hạnh bắt đầu tuyệt thực.
– Ngày 20.10.2003, TT. Tuệ Sỹ (Phó Viện trưởng VHĐ) gửi Thông bạch đến chư Tôn đức, Phật tử trong và ngoài nước về việc HT Thiện Hạnh tuyệt thực.
– Ngày 24.10.2003, VHĐ gửi văn thư đến HT Thiện Hạnh, “phủ phục trước đức tính vô úy, tinh thần dũng mãnh kiên cường của HT”, cầu thỉnh HT ngưng tuyệt thực.
– Ngày 26.10.2003, HT Thích Như Đạt, Tăng trưởng Tăng đoàn Thừa Thiên Huế gửi Thông bạch về việc tuyệt thực và thông báo về tình hình sức khỏe của HT.
– Ngày 28.10.2003, Đức Tăng thống ban Giáo chỉ yêu cầu HT Thiện Hạnh ngưng tuyệt thực.
– Ngày 28.10.2003, Tăng sinh Thừa Thiên Huế vân tập về chùa Báo Quốc, đảnh lễ và dâng tâm thư “thỉnh cầu HT thương tưởng đến chúng con mà tạm ngưng việc phản kháng bất bạo động bằng cách tuyệt thực, quyết hi sinh cho chánh pháp trong thời điểm này, vì Phật sự còn lâu dài, và rất cần sự chỉ đạo, dẫn dắt của Hòa thượng…”.
– 17h00 chiều ngày 28.10.2003, HT Thiện Hạnh ngưng tuyệt thực và gửi Thông bạch thông tri đến chư Tôn đức và Phật tử.
– Cùng ngày 28.10.2003, TT Tuệ Sỹ gửi thư đến các Tăng sinh Thừa Thiên Huế, nhân đọc Tâm thư của Tăng sinh dâng HT Thích Thiện Hạnh.

________________________________

PHỤ LỤC (Sen Trắng sưu lục)

Thỉnh nguyện HT. Thích Thiện Hạnh Chánh Thư Ký
Viện Tăng Thống GHPGVNTN ngưng tuyệt thực

________________________________

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG 

GIÁO CHỈ

Của Ðức Tăng Thống Ðệ Tứ Ðại lão
Hòa thượng Thích Huyền Quang

(từ Tu Viện Nguyên Thiều – Bình Ðịnh)

Vào lúc 08h30 phút ngày 28/10/2003, đức Tăng thống đệ tứ đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã gọi điện thoại đến Tổ đình Từ Hiếu – Huế qua số (054) 826989 để hỏi về tình hình ở Huế và sức khỏe của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh – Chánh Thư Ký Viện tăng Thống GHPGVNTN. Khi Ðức đại Lão Tăng Thống đệ tứ điện thoại đến Từ Hiếu, trong lúc ấy, có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Như Ðạt – Thành Viên HÐTL Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Hòa thượng Thích Diệu Tánh – Thành Viên HÐTL Viện Tăng Thống GHPGVNTN, Thượng Tọa Thích Thái Hòa – Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, và Thượng tọa Thích Phước Viên -Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục. Ðức Tăng thống đệ tứ đã hỏi về sức khỏe của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh. Và Ngài đã được Chư Hòa thượng, Thượng tọa trình bày về hiện tình sức khỏe của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh đang rất yếu. Vì thế, qua điện thoại Ðức Tăng Thống đệ tứ đã dạy rằng: Tôi có lời vấn an sức khỏe của Hòa thượng Thiện Hạnh, xin tán dương tinh thần vô úy và hy sinh cho Ðạo Pháp, bảo vệ GHPGVNTN của Hòa thượng. Qua quý Hòa thượng, Thượng tọa, tôi có lời nhắn đến Hòa thượng Thiện Hạnh, mong Hòa thượng sớm ngưng tuyệt thực, phục hồi sức khỏe, vì việc Phật sự còn lâu dài. Tôi sẽ gặp chư Tăng vào một dịp gần đây. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị vô lượng an lành.”

Và giáo chỉ của Ðức Tăng Thống đệ tứ đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang đã được Hòa thượng Thích Như Ðạt trực tiếp chuyển lời đến Hòa thượng Thích Thiện Hạnh vào chiều ngày 28/10/2003.

 

 

Leave a Reply