Việt Báo: Huynh Trưởng GĐPT Alexandra Huỳnh: Khôi Nguyên Thơ Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021

SACRAMENTO, California (VB/PTH) — Nữ Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử VN, cô Alexandra Huynh, 18 tuổi, trong buổi chung kết đêm Thứ Năm 20/5/2021 đã thắng giải “2021 National Youth Poet Laureate” — Nhà Thơ Khôi Nguyên Giới Trẻ Hoa Kỳ 2021. Theo Huynh trưởng GĐPT Tâm Thường Định giải thích hôm Thứ Năm…

Thích Thiện Hạnh (1931-2021): Thông Bạch v/v Tạm Ngưng Tuyệt Thực | 2003

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG THÔNG BẠCH V/v tạm ngưng tuyệt thực Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN. Chư tôn Hòa Thượng,Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni và toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Nam…