Thích Minh Nghĩa: Tâm thư Phật đản PL 2565

PHẬT GIÁO VIỆT NAM BẢN THỆ TĂNG GIÀ ______________________ HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ BẢN THỆ TÂM THƯ PHẬT ĐẢN PL.2565   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Tăng Già nhị bộ; Thưa đồng bào Phật tử các giới; Cùng các anh chị em Huynh trưởng đoàn sinh…

Ngọc Trâm: Bước Chậm Lại

Bước Chậm Lại Bước chậm lại giữa thế gian này vội vã Có những thứ mất đi không tìm được nữa bao giờ Rã rời nhìn gầy guộc giữa cơn mơ Đời xuôi ngược cứ xoay vần hối hả Đâu phiên chợ nên chẳng thể nào mặc cả Ngã giá sao cho những phút yên…

Thích Từ Lực | Hoa Đàm dịch Anh: Ai Là Tâm Minh của Thế Kỷ 21? | Who’s Tam Minh In 21st Century?

Giữa khung cảnh an tĩnh của lúc đầu Xuân, kẻ hậu học xin cúi đầu tưởng niệm bậc tiền bối hữu công: cụ Tâm Minh Lê Ðình Thám. Chắc bạn rõ, không phải là sự ngẫu nhiên mà tôi ngồi đây, trong căn chái nhỏ, để viết về con người và sự đóng góp của cụ…

Thích Nữ Thuần Tuệ & Tâm Thường Định: Nghệ-Thuật Lãnh-Đạo Cho Hàng Huynh-Trưởng GĐPT

Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ Lãnh Đạo Trong Chánh Niệm Nghệ Thuật Lãnh Đạo Cho Hàng Huynh Trưởng GĐPT (Mindful Leadership with the Emphasis on Awareness Practice) Chánh niệm, tiếng Pali viết là Sammàsati, là suy niệm chân chính, sự tỉnh giác, biết rõ các pháp một cách trọn vẹn. Chánh niệm—một trong tám chi…