Ngọc Trâm: Bước Chậm Lại

Bước Chậm Lại

Bước chậm lại giữa thế gian này vội vã
Có những thứ mất đi không tìm được nữa bao giờ
Rã rời nhìn gầy guộc giữa cơn mơ
Đời xuôi ngược cứ xoay vần hối hả

Đâu phiên chợ nên chẳng thể nào mặc cả
Ngã giá sao cho những phút yên bình
Hỏi chân tình hình như chỉ im thinh
Cái được ngỡ nguy nga mà hoang vắng

Bước chậm lại bỏ buông điều lo lắng
Giữ đơn sơ màu khói tỏa lam chiều
Gửi nhẹ nhàng làn gió thổi hiu hiu
Để bình dị thong dong hòa mây nước

Bước chậm lại ngẫm cho cùng sau trước
Cũng ngày về bàn tay trắng hư không.

[ trích trong “Tuyển tập Bút Mới” – Ngôn Ngữ số 13,
phát hành ngày 1 tháng Năm, 2021 ]

Tên thật: Bùi Thị Ngọc Trâm Năm sinh: 1973, tại Sóc Trăng.
Bắt đầu viết năm 1992, cộng tác với tạp chí Sóc Trăng và nhiều trang web trong nước.
Chưa có tác phẩm ấn hành.

Leave a Reply