Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Phật Giáo Việt Nam Vào Cuối Thế Kỷ 19 Đầu Thế Kỷ 20

Chùa Linh Mụ, Huế, 2021 | Ảnh tư liệu Phật Việt Phật Giáo Việt Nam từ thế kỷ 17 đã trải qua nhiều giai đoạn nghiệt ngã trong tiến trình lịch sử. Từ ngày đất nước chia đôi, chúa Trịnh, chúa Nguyễn có ý nhờ thế lực ngoại quốc để loại trừ nhau, muốn sử…

Tâm Đức Trần Quang Thuận (1930-2017): Thay Lời Tựa “Như Áng Mây Bay”, Cuộc Đời Của Đại Lão Hòa Thượng Thích Đôn Hậu

Sau khi Phật thành đạo, bài kinh đầu tiên giảng cho năm ông Kiều Trần Như là Kinh Chuyển Pháp Luân, thuyết minh đạo lý trung đạo. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Ðề Bà Ðạt Ða, đức Phật cho biết một trong những tiền thân của Ngài có liên quan đến Ðề Bà Ðạt Ða…

Ven. Thích Như Điển | Hoa Đàm dịch Anh: Education In Present Time For Overseas Vietnamese Youth

Since the day man appeared on this earth, under some form, by natural instinct, he or she has conducted his or her living in two identifiable manifestations, spiritual and material. Though this life could be viewed differently by a philosopher, by a the-o-lo-gist, and this one must differ from a politician’s, a psychoanalyst’s etc. Anyway,…