Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên: BHDHK viếng tang thân mẫu và nhạc mẫu của Anh-Chị Trưởng niên Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng

Thể hiện sự kính ngưỡng đối với các bậc Tôn Túc Tăng Già và san sẻ nghĩa tình Lam viên trong đại gia đình Sen Trắng, những ngày vừa qua từ phương xa, Huynh trưởng trưởng ban, Quang Ngộ Đào Duy Hữu, cùng với hai trưởng thành viên trong BHD/GĐPTVN/HK, là anh Huệ Cảnh Hồ Đăng Dũng và Nguyên Cần Nguyễn Đình Tiến, đã xuôi Nam về Thiền Viện Đại Đăng, San Diego, đại diện tập thể anh chị em áo lam khắp nơi kính dâng nén hương tưởng nguyện Giác Linh Thượng Tọa Tân Viên Tịch, Thích Tuệ Giác. Cùng ngày, phái đoàn cũng đã ghé về nhà quàn Peek Family, quận Cam, để chia buồn cùng gia đình anh chị Trưởng niên Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, trước sự ra đi của Nhạc Mẫu-Thân Mẫu mà Sen Trắng cũng đã thông tri trước đây.
Trưởng niên Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, hiện giữ vai trò Tổng Thư Ký BHDHK lẫn Ủy Viên Kế Hoạch BHD Thế Giới
Trong chuyến đi này, được biết khi về quản hạt OC, đã có sự tháp tùng của chị Nguyên Thuyết Lê Minh Thi, trưởng ban BHD Miền Quảng Đức và sự tham dự của một số anh chị em thành viên các cấp như Diệu Nghiêm Trần Thị Thủy Tiên, UV Kế Hoạch BHDHN. Đặc biệt có đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng-Tấn, Niên Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật. Một ngày trước đó, được biết quý Trưởng niên Minh Quang Lê Văn Thẩm, Diệu Ngọc Cao Ngọc Điệp và Bửu Thành Phan Thành Chinh cũng đã ghé viếng Tang và phân ưu.

Leave a Reply