GĐPTVN-HK: Nhất Tâm Cầu Nguyện Giác Linh Thượng Tọa Thích Tuệ Giác – Cao Đăng Phật Quốc

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

TOÀN THỂ HUYNH TRƯỞNG VÀ ĐOÀN SINH
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN

Giác Linh
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác

Hội Trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại
Viện Trưởng Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng
(California – Hoa Kỳ) CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Phật lịch 2564, California, ngày 12 tháng 04 năm 2021
TM. BHD và Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trưởng ban

Quang Ngộ – Đào Duy Hữu

 

Đại diện GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ, phái đoàn gồm Huynh Trưởng trưởng ban Quang Ngộ Đào Duy Hữu, H.Tr Nguyên Thuyết Lê Minh Thi (Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức); và hai Htr thành viên BHDHK Huệ Cảnh Hồ Đăng Dũng; Nguyên Cần Nguyễn Đình Tiến đã đối trước Linh Đài Thượng Tọa Tân Viên Tịch, thượng Tuệ hạ Giác, tại Trúc Lâm Đại Đăng Thiền Viện để dâng hương tưởng nguyện vào ngày 12 tháng Tư, 2021.

Cùng ngày này, phái đoàn cũng đã viếng tang Thân Mẫu – Nhạc Mẫu của Anh Chị Nguyên Từ Nguyễn Quốc Hưng, Tổng Thư Ký BHDGĐPTVN-HK, tổ chức tại nhà quàn Peek Family, thành phố Westminster, Orange County, California.

Leave a Reply