Đồng Thái Phạm Văn Thông | Tiểu Luận Kết Khóa Vạn Hạnh I: Phật Giáo Đối Diện Với Nền Văn Minh Thời Đại

Huynh Trưởng Đồng Thái Phạm Văn Thông (giữa, hàng đầu tiên) | Ảnh: Fb Vạn Hạnh I   Trong thời gian vừa qua trên thế giới xảy ra nhiều sự kiện làm nhiều người quan tâm. Khủng bố, bom súng nổ ở khắp nơi như vụ đánh bom ở Oklahoma City, vụ khủng bố bằng…

Daniel Capper, Ph.D. | Contemporary Buddhism: American Buddhist Protection of Stones in terms of Climate Change on Mars and Earth

Biographical note: Daniel Capper, Ph.D., Professor at the University of Southern Mississippi, is a specialist within religious studies on Buddhism, science, and the environment. With degrees from the University of Virginia and the University of Chicago, he has published the books Guru Devotion and the American Buddhist Experience and Learning Love from a Tiger: Religious…