Đồng Trúc Thái Văn Bá: Ngày Giỗ Kỵ Anh TÂM-HUỆ Cao Chánh Hựu

Đôi dòng nhớ Anh,
Tháng 03 năm ấy ngày nầy,
Anh nằm ngủ giấc trăm năm rã rời!
Đàn Lam ở lại chơi vơi,
Như chim lẽ bạn hót lời tiếc thương!
Tháng 03 mười hai năm qua,
Sương rơi phủ bóng Lam nhà nơi đây,
Chim Lam vẫn khóc lạc bầy,
Mênh mông tuyết phủ trời Tây mãi buồn!
ĐtrĐq
Ngày giỗ anh Hựu, 23-03-2021
(Hoàng Cao, tên anh đặt để riêng tặng một thời chung mâm)

One thought on “Đồng Trúc Thái Văn Bá: Ngày Giỗ Kỵ Anh TÂM-HUỆ Cao Chánh Hựu

  1. Pingback: Sen Trắng (tổng hợp): Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009) |

Leave a Reply