Đồng Trúc Thái Văn Bá: Ngày Giỗ Kỵ Anh TÂM-HUỆ Cao Chánh Hựu


Đôi dòng nhớ Anh,
Tháng 03 năm ấy ngày nầy,
Anh nằm ngủ giấc trăm năm rã rời!
Đàn Lam ở lại chơi vơi,
Như chim lẽ bạn hót lời tiếc thương!
Tháng 03 mười hai năm qua,
Sương rơi phủ bóng Lam nhà nơi đây,
Chim Lam vẫn khóc lạc bầy,
Mênh mông tuyết phủ trời Tây mãi buồn!
ĐtrĐq
Ngày giỗ anh Hựu, 23-03-2021
(Hoàng Cao, tên anh đặt để riêng tặng một thời chung mâm)

One thought on “Đồng Trúc Thái Văn Bá: Ngày Giỗ Kỵ Anh TÂM-HUỆ Cao Chánh Hựu

  1. Pingback: Sen Trắng (tổng hợp): Trang Tưởng Niệm Cố Niên Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu (1930-2009) |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s