Nhiều Tác Giả | Dẫn Vào Tuệ Giác Phật: Tầm Cầu Giác Ngộ | Guidance And Insight From The Buddha: The Quest For Awakening

L.7 Thánh cầu Trong đoạn văn này, đức Phật đã miêu tả về sự tầm cầu chí thượng (thánh cầu) để vượt quá cửa tồn sinh hữu hạn, và đã khởi sự tầm cầu như thế nào. Này các tỳ-kheo, có hai loại tầm cầu này: tầm cầu chí thượng (thánh cầu), tầm cầu hạ…

Nguyên Không Tuấn Khanh: Tiếng Đàn Bất Ngờ Của Nghệ Sĩ Siêu Sao Ở Phòng Chủng Ngừa Covid-19

Buổi diễn bất ngờ của nghệ sĩ Yo-yo Ma | ảnh: BERKSHIRE COMMUNITY COLLEGE FACEBOOK Mới đây, giới hâm mộ thích thú khám phá một hình ảnh đời thường của Yo-yo Ma, nghệ sĩ chơi cello hàng siêu sao của thế giới, khi ông xách theo cây đàn và chơi cho những người đang chờ…