Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn: Nhịp Cầu Thế Hệ Của Đạo Phật Ngày Nay


Với lịch sử hơn 2.500 năm, đạo Phật đã trải qua hàng trăm thế hệ nhân sinh mà mỗi thế hệ đều có dấu ấn của sự trải nghiệm riêng qua từng chặng đường lịch sử, xã hội, văn hóa và dân tộc. Hiện tại, lớp người trẻ trên thế giới này được mệnh danh…

VP Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma: Sự đồng cảm và Từ bi trong Chính sách


Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ – Khi bắt đầu cuộc trò chuyện trực tuyến sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhìn những gương mặt trên màn hình trước mặt Ngài, vẫy tay chào họ bằng câu: “Chào buổi sáng và Namaste”. Prakash Singh – Chủ tịch của Tổ chức Cảnh sát…