Pháp Tuệ: Một số hình ảnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Thích Quảng Độ

Nhân Lễ Tiểu Tường của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ ngày 10/02/2021 (tức 29/12/ canh tý). Pháp Tuệ trân trọng giới thiệu tư liệu hình ảnh quý giá về Ngài Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện đến Tu viện Nguyên Thiều, Tổ đình Linh Sơn (tiền sự biến Lương Sơn), Tu viện Quảng Hương Già Lam, Tịnh thất Giáo Sư Lê Mạnh Thát – Trí Siêu và Chùa Từ Hiếu, Saigon nơi an trú thời gian cuối đời của Ngài.

One thought on “Pháp Tuệ: Một số hình ảnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Thích Quảng Độ

  1. Pingback: Sen Trắng | tổng hợp: Thành Kính Tưởng Niệm Lễ Tiểu Tường Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN | Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ |

Leave a Reply