Pháp Tuệ: Một số hình ảnh của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Thích Quảng Độ


Nhân Lễ Tiểu Tường của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN Đại Lão Hoà Thượng Thích Quảng Độ ngày 10/02/2021 (tức 29/12/ canh tý). Pháp Tuệ trân trọng giới thiệu tư liệu hình ảnh quý giá về Ngài Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện đến Tu viện Nguyên Thiều, Tổ đình Linh Sơn (tiền sự biến Lương Sơn), Tu viện Quảng Hương Già Lam, Tịnh thất Giáo Sư Lê Mạnh Thát – Trí Siêu và Chùa Từ Hiếu, Saigon nơi an trú thời gian cuối đời của Ngài.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s