Lời Phật Dạy


Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng,
khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời, con sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy.”

“Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành,
vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới.”

“Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình thương, đây là chân lý muôn đời.”

“Hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái,
một cuộc đời phụng sự và từ bi là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới.”

“Không gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người.
Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn và làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành.
Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhức; nó là lưỡi gươm gây chết người.”

 

Ảnh: Quảng Pháp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s