1 thought on “Hội Quán Di Sản: Đúc tượng tại chùa Thần Quang, Làng Ngũ Xã Năm 1949.

  1. Vậy mà lâu nay, con cứ nghĩ tượng bà đầm xòe do chính phủ sau này dỡ đi và đúc lại tượng khác. Hóa ra là chính phủ Trần Trọng Kim thực hiện và có sự hiện diện của người Pháp.

Leave a Reply

%d