Minh Hạnh: Chiếc Nón Nào Che Đủ Nắng Mưa…

Tự nghĩ và tự có cảm giác là không nên đăng những hình ảnh và clip cứu trợ làm gì. Bởi vì, trong hoàn cảnh cứu trợ hôm nay, là việc vạn bất đắc dĩ cần làm và phải làm. Phật dạy, gặp Nạn Nước và Nạn Lửa thì không được đứng nhìn. Ngay lời…