Nhất tâm cầu nguyện Quán Thế Âm gia hộ Chúng Tăng, Phật tử TTTH Phổ Trí của Ân Sư Thích Từ Lực


Hòa thượng Thích Từ Lực (Ảnh: Sen Trắng)

Qua điện thoại với trưởng Tâm Thường Định, được biết tin sơ khởi nhờ Trưởng niên Trương Công Thành báo lại, hiện nay Trung tâm tu học Phổ Trí do Hòa Thượng Thích Từ Lực khai sơn cũng lâm nạn trong đợt cháy rừng mấy ngày vừa qua ở vùng Bắc California. Song, được biết chư Tăng Ni tu tập và hoằng pháp tại đây đã rời địa điểm này an toàn.

Hiện tại đặc phái viên Sen Trắng vẫn túc trực theo sát thông tin để chia sẻ cùng anh chị em lam viên sớm nhất có thể.

Nhất tâm cầu nguyện cho tất cả cư dân địa phương, phật tử và Chúng Tăng Phổ Trí thân tâm an hòa, vượt qua hỏa hoạn.

Nam Mô Tầm Thinh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s