Vĩnh Hảo: Sự Thật và Quan Điểm

Thư tòa soạn Nguyệt san CHÁNH PHÁP số 104 Tháng 07.2020 Có vẻ như con người thời nay càng lúc càng trở nên lười biếng, thụ động; nhất là từ khi nhân loại bước vào kỷ nguyên tin học, truyền thông liên mạng. Tin học đã đem con người khắp hành tinh gần lại với…