Ajahn Chah/Đạo Sinh dịch: Buông bỏ

“Hãy làm mọi việc với cái tâm buông bỏ. Đừng mong đợi bất kỳ sự tán dương hay đền đáp nào. Nếu buông được một ít, quý vị sẽ bình yên một ít. Nếu buông được nhiều, quý vị sẽ bình yên nhiều. Nếu không đeo bám bất cứ cái gì cả, quý vị sẽ…