Thích Minh Châu: Ý Đẹp Với Mùa Xuân

Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012) Mùa xuân đến như báo hiệu với chúng ta một tương lai tốt đẹp đang đến gần, giống như vừng rạng đông báo hiệu một ngày mới, tươi sáng đang đến gần vậy. Dù chưa đủ xua tan màn đêm còn sót lại, ánh rạng đông là tín hiệu…