Lời Nói Đầu/Foreword: “Chánh Niệm Trong Đời Thường”, tuyển tập 22 người viết

Trích tuyển tập 22 người viết do cư sĩ Tâm Diệu (thư viện Hoa Sen), Nguyên Giác (Nhà nghiên cứu Phật học) và Tâm Thường Định (Huynh trưởng GĐPT) biên tập Với những người chưa quen thuộc với Chánh Niệm trong ý nghĩa chơn chánh, việc thực tập và tính phổ biến của Thiền pháp…