Cư sĩ Trần Việt Long: Hội Luận Giới Thiệu Tác Giả và Tác Phẩm Văn Học Phật Giáo

Talkshow về Đề tài Có Mặt Cho Nhau lần 2 & Book Fair với Phe X. Bach từ Sacramento, Anh Trần Việt Long từ San Jose, Anh Nguyễn Minh Tiến từ Westminster. Điều hợp buổi Hội luận này do TK News thực hiện từ San Diego. “Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để chia sẻ, truyền lửa cho nhau, và thảo luận một số đề tài liên quan đến công việc Hoằng pháp, Giáo dục, Văn học Nghệ thuật, Phật Giáo, và Ra Mắt Sách chung, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 2 sẽ được tổ chức tại Tully Community Branch Library, 880 Tully Rd. San Jose, CA 95111, vào lúc 2:30–5:45 chiều, Thứ Bảy, ngày 19 tháng 10, 2019. Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin email về Htr. tamthuongdinh@gmail.com; Cell: (916)-607-4066 hoặc cư sĩ Thiện Trí (408) 218-0747.”

 

 

Leave a Reply