Vĩnh Hảo: Sống Hòa


Nhà văn Vĩnh Hảo (Ảnh: Uyên Nguyên)   Khó giữ được tâm an khi con người và thế giới chung quanh thường xuyên chuyển động, loạn động… Tâm dễ vọng động khi quan sát, lắng nghe hình ảnh, âm thanh, tin tức (tốt hay xấu, lành hay dữ, vui hay buồn)… dù chỉ gián tiếp…