THÔNG TƯ CẦU AN Cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE
4717 W. First St., Santa Ana, CA 92703 – U.S.A.  |  Tel.: (714) 571-0473  *  Fax: (714) 568-1009 

Phật Lịch 2562
Số 39/HĐĐH/TT/CT

THÔNG TƯ CẦU AN

Cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK

Kính gửi:
Chư tôn Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni
và quý Cư Sĩ Thành Viên GHPGVNTNHK,
Trích yếu: V/v hiệp lực cầu an cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí,
Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK,

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch chư tôn đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý Cư Sĩ,

Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã, Trụ Sở Văn Phòng Thường Trực HĐĐH/GHPGVNTNHK, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch Nội Vụ HĐĐH/GHPGVNTNHK, trong thời gian qua đã lâm trọng bệnh phải vào bệnh viện cấp cứu nhiều lần và hiện đang điều trị tại Chùa. Theo kết quả khám nghiệm của bác sĩ, Hòa Thượng bị suy yếu tim và thận. Sức Khỏe của Hòa Thượng vì vậy còn rất yếu; cho nên, hiện nay Hòa Thượng đã phải tạm gác mọi Phật sự để lo tịnh dưỡng và hạn chế tối đa việc tiếp xúc.

Tại vùng Little Saigon, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn, Hòa Thượng là vị Giáo Phẩm cao cấp đại diện cho tiếng nói và bộ mặt của GHPGVNTNHK. Từ ngày Giáo Hội được thành lập đến nay đã hơn 10 năm, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí luôn luôn tận tụy phục vụ để giữ gìn và phát huy vị thế và uy tín của Giáo Hội trong cộng đồng người Việt, cũng như đối với các cấp chính quyền Hoa Kỳ.

Trước bệnh tình trầm trọng của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, thay mặt Giáo Hội thành tâm khẩn thỉnh chư tôn đức Tăng, Ni và quý Cư Sĩ hiệp lực và gia tâm cầu nguyện Tam Bảo gia bị cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí bệnh tật sớm tiêu trừ, pháp thể khinh an để tiếp tục phục vụ Giáo Hội và hoàn thành sự nghiệp tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự.

Nhất tâm cầu nguyện.

Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Santa Ana, ngày 9 tháng 3 năm 2019
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
Chủ Tịch

Sa Môn Thích Tín Nghĩa

 Nơi nhận:
Hội Đồng Giáo Phẩm để “kính thẩm tường,”
Hội Đồng Điều Hành để “tri hành,”
Hồ sơ lưu.

Leave a Reply