Thích Từ Lực: Thanh Tịnh Hòa Hợp: “Chúng Ðức Như Hải”

Kính thưa anh chị em, Huynh trưởng Trưởng ban Quang Ngộ – Đào Duy Hữu yêu cầu anh chị em chúng ta cùng góp lời cầu nguyện cho người bạn áo Lam chúng ta sớm hồi phục như lời kêu gọi của Thượng tọa Thích Từ Lực. Xin đọc thêm chi tiết ở phần dưới. –  Nghuyên Từ – Nguyễn Quốc Hưng

Nam mô A di đà Phật,Thưa Anh Trưởng Ban (Phúc Thiện) và quý Anh chị Huynh Trưởng xa gần:

Hôm nay, Anh Trưởng Ban và quý Anh Chị có khỏe không? Cám ơn Anh Quảng Tịnh, tối hôm qua, tôi đã nhận được thông tư của BHDTƯ về việc cầu an cho HTr Nguyên Thảo (Công Huyền Tôn Nữ Tuý Vân) rồi.

Cứ suy nghĩ trong lòng, làm sao mà giúp cho Nguyên Thảo và gia đình Nguyên Túc đây. Bao nhiêu năm sinh hoạt với nhau, trong tình Lam thương yêu của tổ chức GĐPT, vui buồn có nhau, thì trong lúc này, chính là lúc chúng ta nên hết lòng HỖ TRỢ cho nhau vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn, hoạn nạn.

Vì vậy, tôi xin viết thư này kính xin ĐỀ NGHỊ, và kêu gọi tất cả Huynh trưởng và Đoàn sinh của Tổ chức GĐPT ở Hoa Kỳ cùng đồng lòng, hợp sức, thành tâm: trì niệm 7 biến chú Thất Phật Diệt Tội và niệm 21 lần danh hiệu Bồ tát Quán Âm vào lúc 1 giờ chiều, giờ Cali (4pm ở Virginia, và 3pm ở Houston) trong 3 ngày liên tiếp: hôm nay, Thứ Sáu, và hai ngày cuối tuần Thứ Bảy và Chủ Nhật, 2 và 3 tháng 3 năm 2019 này. Mỗi lần chỉ mất chừng 10 phút đồng hồ, và có thễ thực hiện ở mọi nơi chốn. Với niềm tin và niềm hy vọng, khi có thêm những NĂNG LỰC TÂM LINH thanh tịnh này, Nguyên Thảo sẽ có thêm sức lực để hồi tỉnh và hồi phục.

Trong kinh có dạy “chúng đức như hải”, khi một tập thể có sự THANH TỊNH và HOÀ HỢP cùng đồng lòng, góp sức làm một việc gì, thì năng lực tâm linh đó sẽ rộng lớn như biển cả. Và khi có sự giao cảm, Bảy vị Phật và đức Bồ tát Quán Âm sẽ chứng giám cho lòng thành của mình mà gia hộ cho Nguyên Thảo qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo hiện nay. Nếu có thể được, nhờ anh Quảng Tịnh (Thanh) và quý Anh Chị vui lòng giúp chuyển thư này đến những Lam Viên xa gần để cùng cầu nguyện cho hai vợ chồng Nguyên Túc-Nguyên Thảo được bình an.Xin cám ơn Anh Trưởng Ban và toàn thể quý Anh Chị Huynh Trưởng, và xin chúc một ngày thật an lành, nhiều sức khoẻ với tất cả chúng ta.

Mô Phật,
Thích Từ Lực

Leave a Reply