THÔNG TƯ: Về việc Tổ chức Lễ Cầu An Huynh trưởng cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc, Chủ tịch Hội Đồng Cấp Dũng, Tấn, Hoa Kỳ

Trưởng Niên Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc trong tình trạng sức khỏe suy yếu, 
hiện được điều dưỡng tại bệnh viện (Ảnh: Quảng Thọ)

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Huynh trưởng cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc – Chủ tịch Hội Đồng Cấp Dũng Tấn Hoa Kỳ sức khỏe yếu đang nằm điều dưỡng tại Bệnh viện Regional Medical Center, thành phố San Jose, California.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng Thông Tư đến các Ban Hướng Dẫn Miền và các đơn vị gia đình tổ chức Lễ cầu An theo các chi tiết sau:
1. Yêu cầu mỗi một Huynh trưởng kể từ hôm nay nên dành 10 phút vào buổi tối để cùng dâng lời Cầu Nguyện liên tục trong hai tuần lễ;
2. Yêu cầu các Ban Hướng Dẫn Miền, các đơn vị Gia Đình bắt đầu Khai kinh Cầu An vào cuối tuần này và tiếp tục thay vào buổi Lễ Phật hằng tuần bằng Lễ Cầu An cho những
tuần kế tiếp.

Nhất tâm chí thành cùng nhau dâng lời Cầu Nguyện lên Chư Phật, Chư Bồ Tát hộ trì cho Huynh trưởng cấp Dũng TÂM VINH Đoàn Văn Lộc sớm bình phục. Yêu cầu các nơi nhận dốc tâm thực hiện Thông Tư này.

Kính chào Tinh Tấn
Phật lịch 2562
California ngày 05 tháng 9 năm 2018
QUANG NGỘ Đào Duy Hữu

 

Nơi nhận:
– Thành viên Ban Hướng Dẫn HK
– Các Ban Hướng Dẫn Miền
“Để thi hành”

Bản sao Kính gởi:
– HT Tổng Vụ Trưởng TVTN
– Ban Cố vấn BHD Hoa Kỳ QUANG NGỘ Đào Duy Hữu
“Để kính trình”

– Hồ sơ: Lưu chiếu

 

Leave a Reply