Huynh trưởng Cấp Dũng Hoa Kỳ, Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng, lâm trọng bịnh


Sen Trắng vừa được thông báo từ chị trưởng Cuc Nguyen, hiện nay Trưởng niên Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng đang nằm điều trị tại bịnh viện vì nhiễm trùng máu và nhiều chứng bịnh khác. Theo chị là “khá nặng”. Sen Trắng xin chuyển tin này đến lam viên bốn phương hầu nhất tâm góp lời cầu nguyện cho Anh sớm vượt qua tai ách.

Sen Trắng sẽ theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên để bạn lam thuận tiện thăm hỏi.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s