Ban Tổ Chức (GÐPTVN/HK): THƯ CẢM NIỆM CÔNG ĐỨC

BAN TỔ CHỨC TIỆC CHAY GÂY QUỸ
CỨU TRỢ BÃO LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Ban chấp hành các Hội đoàn, Đồng bào Đồng hương, Đạo hữu, Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử.

Nhờ hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư tôn Hộ Pháp gia hộ, chư Tăng Ni gia trì nên buổi Tiệc Chay Văn Nghệ Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt miền Trung Việt Nam do Ban Hướng Dẫn Hoa Kỳ tổ chức được thành tựu viên mãn trong tinh thần hoan hỷ.

Thay mặt Ban Tổ Chức thành tâm đảnh lễ và cảm niệm ân đức: Hòa thượng  Thích Thông Hải – Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Hòa thượng Thích Nhật Huệ – Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Thanh niên, Thượng tọa Thích Từ Lực, Thượng tọa Thích Quảng Trí đã gia trì cho buổi tiệc từ thiện này, đặc biệt là Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên, mặc dù bận Phật sự trong ngày mà Ni Sư cũng đến chứng minh và tham dự trong giờ phút cuối, sự hiện diện của Ni Sư đã làm cho chúng con vô cùng xúc động.

Chân thành tri ân và cảm niệm công đức:

  • Ban Đạo Tràng Chùa Quang Nghiêm, Ban đạo tràng Ba La Mật Đa, Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi, Ban Chấp Hành các Hội Đoàn, Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Huyền Quang Sacramento – Stockton,

Đặc biệt tri ân và cảm niệm công đức:

  • Bác Đồng Cư bác Diệu Đăng, chị Nghiêm Lưu chị Nghiêm Duyên…, đã ủng hộ và lo chu đáo phần ẩm thực cho buổi tiệc.
  • Anh chị em Ca Nghệ Sĩ “Hương Từ Bi” như VStar Kid Lena Phương Vy, Kim Vân, Quang Khải ở San Jose, Vstar Kid Victoria Thúy Vi ở Los Gatos, Trina Bảo Trân, Thùy Dương ở Hayward, Thiên Phương ở Oakland, Thu Hiền, Huy Hoàng ở Modesto, ca nhạc sĩ Ngô Tín ở Los Angeles, ca nhạc sĩ Nguyễn Quang ở Sacrmento, nhạc sĩ Quảng Linh, âm thanh của anh Kiệt, MC Quảng Hoa, cùng các điệu múa của đơn vị Gia Đình Phật Tử Kim Quang ở Sacramento, Vạn Hạnh ở Stockton, và Thiện Tâm ở San Jose. Bé Lena Phương Vy đã dành trọn số tiền phát hành băng nhạc ủng hộ cho buổi tiệc này hơn $500, anh Giác Chơn Đỗ Quang Hưng đã điều hành phần đấu giá với sự ủng hộ lên đến $750. Anh chị em ca nghệ sĩ không những đóng góp lời ca tiếng hát mà còn ủng hộ thêm tịnh tài nữa thật cảm kích.
  • Chân thành tri ân và cảm niệm công đức đến quý Đồng bào, Đồng hương, Phật tử, thân hữu và anh chị em Huynh trưởng Đoàn sinh không về tham dự được đã gởi tịnh tài đến ủng hộ.

Kết quả buổi Tiệc Chay Gây Quỹ thu được hơn $22,000. Sau khi trừ chi phí xong còn lại khoảng $20,000. Số tiền này sẽ được gởi đến nạn nhân bão lụt trong vài tuần tới.

Công đức đóng góp từ tinh thần đến vật chất, từ lời ca tiếng hát đến các điệu múa những tấm lòng đầy nhân ái thật vô cùng cao quý không thể nói hết. Thay mặt Ban Tổ Chức Tiệc Chay Văn Nghệ Gây Quỹ Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung Việt Nam, hết lòng tán thán công đức vô biên và nhất tâm cầu nguyện Tam Bảo chứng minh, gia hộ cho tất cả chúng ta sáu thời đều an lành. Đồng thời, nếu có những sơ suất động niệm của tam nghiệp thân khẩu ý trong lúc tổ chức, kính xin quý vị niệm tình hoan hỷ cho.

       Danh sách ủng hộ và Thư Cảm Niệm Công Đức sẽ đăng trong Bản Tin Sen Trắng https://sentrangus.org

Nam Mô Công Lâm Đức Bồ Tát Ma-Ha-Tát.

Livermore, ngày 16 tháng 12 năm 2017

T.M. Ban Tổ Chức
Trưởng ban
Quang Ngộ – Đào Duy  Hữu

Leave a Reply